Wyspa Piękna - FORUM
Spłata kredytu przez spadkobierców - Wersja do druku

+- Wyspa Piękna - FORUM (http://www.forum.wyspapiekna.com.pl)
+-- Dział: Forum (/forum-1.html)
+--- Dział: Sprawy urzędowe (/forum-7.html)
+--- Wątek: Spłata kredytu przez spadkobierców (/thread-48.html)Spłata kredytu przez spadkobierców - Cloe - 07-28-2013 03:57 AM

Hej wszystkim! Tak się składa, że mojej przyjaciółki ojciec zmarł... Okazało się wkrótce, że po śmierci zamiast testamentu, zostawił kredyt. Zastanawia mnie, czy jego spadkobiercy, czyli dzieci, muszą ten kredyt spłacać? Czy może da się tego jakoś uniknąć?


RE: Spłata kredytu przez spadkobierców - Ambroży - 07-28-2013 04:08 AM

Spadkobiercy w obliczu takiego długu pozostawionego przez spadkodawcę mogą zachować się trojako: albo odrzucić spadek albo przyjąć spadek wprost bądź też przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Termin na złożenie każdego z powyższych oświadczeń to 6 miesięcy od dnia zgonu spadkodawcy lub od daty dowiedzenia się o tytule dziedziczenia.

Najczęściej jest tak, że z datą śmierci spadkobiercy już wiedzą, że są spadkobiercami z racji dziedziczenia ustawowego, gdy chodzi o najbliższą rodzinę. Ale bywa tak, że spadkodawca pozostawia testament i nie powiadamia o nim zainteresowanego, który dowiaduje się o powołaniu go spadkobiercą w momencie ujawnienia testamentu, tzn. skutecznie z momentem otwarcia i ogłoszenia testamentu.

Jeśli spadkobierca nie chce płacić długów spadkowych, po prostu odrzuca spadek. Spadkobierca ustawowy musi pamiętać o tym, że gdy on odrzuci spadek, a ma zstępnych, to on jest traktowany jak gdyby nie dożył otwarcia spadku, a wtedy do dziedziczenia dochodzą jego zstępni.

Zasadą jest, że spadkobierca odrzucający spadek traktowany jest tak, jakby nie dożył otwarcia spadku, a wówczas wierzyciel poszukuje kolejnych spadkobierców, w myśl przepisów art. 931 – 936 kodeksu cywilnego.